Aktualności

01 kw.

Umowa na projekt Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II podpisana !!!

Kolejne pieniądze UE dla Gminy Garbów na czystą energię.

12 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej podpisał umowę na dofinansowanie projektu: EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW – etap II.  W ramach projektu będą instalowane kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych, łącznie 443 szt oraz 1 zestaw solarny na budynku Domu Dziecka w Przybysławicach.

Polecane