Biomasa

Biomasa jest odnawialnym źródłem energii i może być czymkolwiek, od upraw energetycznych po pozostałości rolnicze i leśne oraz odpady biogeniczne.

Biomasa była wykorzystywana jako paliwo przez dziesiątki tysięcy lat. Rozwój zastosowań biomasy poczynił wielkie postępy w ostatnich dziesięcioleciach. Obecnie istnieje wiele metod przekształcania biomasy w ciepło i energię elektryczną, od pelletów do ogrzewania gospodarstw domowych po odpady wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach komercyjnych.

Dwie trzecie pierwotnej produkcji energii odnawialnej

Biomasa i odpady zapewniły około dwóch trzecich pierwotnej produkcji energii odnawialnej w 2014 r. W związku z tym bioenergia jest obecnie największą formą energii odnawialnej w UE. Biomasa jest wykorzystywana przede wszystkim w krajach o dużym przemyśle leśnym, gdzie pozostałości, takie jak gałęzie, zrębki i trociny, mogą być wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Kraje z dużym przemysłem rolniczym i przemysłem wytwarzającym produkty odpadowe, które mogą być wykorzystywane jako biopaliwa, mają również potencjał do zwiększenia wykorzystania biomasy.

Bioenergia odgrywa ważną rolę w koszyku energetycznym UE

Zrównoważona biomasa, w szczególności biomasa leśna, będzie miała kluczowe znaczenie dla zdolności UE do realizacji ambitnych celów związanych z redukcją emisji, bezpieczeństwem dostaw i konkurencyjnością przemysłu. Vattenfall dostrzega ważną rolę biomasy w ekologizowaniu zapotrzebowania na ciepło w społeczeństwie. Ponadto wykorzystanie biomasy w wydajnych i elastycznych elektrociepłowniach (CHP) może pomóc w równoważeniu sporadycznych odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i energia słoneczna. Bez względu na końcowe wykorzystanie biomasy zawsze należy zapewnić, aby biomasa drzewna pochodziła z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

Trójkąt energetyczny

Dostarczając energię, należy zachować równowagę między trzema kluczowymi wymiarami: konkurencyjnością, bezpieczeństwem dostaw oraz środowiskiem i klimatem. Żadne pojedyncze źródło energii nie jest optymalne ze wszystkich wymiarów. Ten trójkąt energetyczny ilustruje zalety i wady biomasy.

Obraz trójkąta energetycznego

Klimat i środowisko: Dwutlenek węgla jest emitowany do atmosfery, gdy spalana jest biomasa, ale gdy rośnie biomasa, wiąże dwutlenek węgla w procesie fotosyntezy. Odpowiednio zarządzana biomasa jest zatem neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla w czasie. Wykorzystując biomasę w produkcji energii zamiast paliw kopalnych, emisja CO2 znacznie się zmniejsza.

Bezpieczeństwo dostaw: Biomasa może zostać przekształcona w stabilne i niezawodne źródło energii elektrycznej i ciepła. Wykorzystanie biomasy w wydajnych i elastycznych elektrociepłowniach (CHP) może pomóc w równoważeniu przerywanych odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i energia słoneczna. Ważnym krokiem do zapewnienia zrównoważonych zasobów sourcingowych jest ustanowienie globalnego systemu handlu i certyfikacji. Zasoby biomasy są geograficznie zróżnicowane, a ryzyko polityczne ograniczone.

Konkurencyjność: wykorzystanie biomasy do produkcji energii jest obecnie droższe niż wykorzystywanie źródeł energii, takich jak węgiel, gaz czy energia jądrowa. Globalny łańcuch dostaw biomasy rozwija się, a wraz z upływem czasu, ulepszenia technologiczne i logistyczne spowodują obniżenie cen. Zwiększona cena CO2 poprawi także konkurencyjność ekonomiczną biomasy.