Strona główna

„Ekoenergia dla Gminy Garbów – Etap II”

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL 2014-2020), Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś. Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.

Biomasa

Biomasa

Wiatr

Wiatr

Słońce

Słońce

Energia wodna

Energia wodna

Umowa na projekt Ekoenergia dla Gminy Garbów – etap II podpisana !!!

Kolejne pieniądze UE dla Gminy Garbów na czystą energię. 12 grudnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej podpisał umowę na dofinansowanie projektu: EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW – etap II.  W ramach projektu będą instalowane kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych, łącznie 443 szt oraz 1 zestaw solarny na budynku Domu […]

Umowa na dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Garbów podpisana

W dniu 23 maja br. podpisaliśmy umowę na dostawę i montaż 444 szt. kolektorów słonecznych w ramach projektu “EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW – ETAP II”. Wykonawcą zamówienia jest firma Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej. Zamówienie będzie realizowane w trzech etapach, dostawa i montaż: – 150 szt. zestawów […]

Kolejne montaże instalacji solarnych przed nami

Gmina Garbów rozpoczyna realizację kolejnego projektu solarnego – EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW – ETAP II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś. Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.   W ramach projektu na terenie gminy Garbów zostanie wykonanych 443  zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców w indywidualnych gospodarstwach […]

Uwaga burze – pamiętaj wyłącz kolektory słoneczne!

Komunikat dla uczestników projektu Ekoenergia dla Gminy Garbów. Przypominamy, że przypadku braku zabezpieczenia przeciwprzepięciowego instalacji elektrycznej w budynku, w czasie burzy należy bezwzględnie wyłączyć z sieci sterownik kolektorów słonecznych.