Realizacja projektu

W ramach projektu na terenie gminy Garbów dostarczono i zainstalowano 443  zestawy kolektorów słonecznych dla mieszkańców w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz 1 zestaw na budynku Domu Dziecka w Przybysławicach.

Systemy te mają służyć wytworzeniu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) co spowoduje znaczną poprawę stanu środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery jako produktu ubocznego spalania nieodnawialnych nośników energii. Realizacja projektu przyczyni się do spadku kosztów utrzymania obiektów, co przełoży się na oszczędności dla ich użytkowników.

Wykonawca instalacji solarnych została wyłoniona w drodze przetargu firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., która rozpoczęła montaż zestawów kolektorów słonecznych w sierpniu 2018, a zakończenie wszystkich prac montażowo instalacyjnych nastąpiło w grudniu 2018 r.

Uwaga burze – pamiętaj wyłącz kolektory słoneczne!

Komunikat dla uczestników projektu Ekoenergia dla Gminy Garbów. Przypominamy, że przypadku braku zabezpieczenia przeciwprzepięciowego instalacji elektrycznej w budynku, w czasie burzy należy bezwzględnie wyłączyć z sieci sterownik kolektorów słonecznych.

Kolejne montaże instalacji solarnych przed nami

Gmina Garbów rozpoczyna realizację kolejnego projektu solarnego – EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW – ETAP II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL 2014-2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś. Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.   W ramach projektu na terenie gminy Garbów zostanie wykonanych 443  zestawów kolektorów słonecznych dla mieszkańców w indywidualnych gospodarstwach […]

Umowa na dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Garbów podpisana

W dniu 23 maja br. podpisaliśmy umowę na dostawę i montaż 444 szt. kolektorów słonecznych w ramach projektu “EKOENERGIA DLA GMINY GARBÓW – ETAP II”. Wykonawcą zamówienia jest firma Flexi Power Group Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej. Zamówienie będzie realizowane w trzech etapach, dostawa i montaż: – 150 szt. zestawów […]